HARDEX CARNIVAL OLYMPIC 2021 CAMPAIGN - WINNER ANNOUNCEMENT
HARDEX CARNIVAL OLYMPIC 2021 CAMPAIGN - WINNER ANNOUNCEMENTWINNER ANNOUNCEMENT MARCH 2020 CARNIVAL OLYMPIC CAMPAIGN

CARA DAN KELAYAKAN MENYERTAI PERADUAN

  1.Peserta hanya perlu membeli produk Hardex yang disertakan kupon.
  Kupon terdiri daripada 2 jenis:
  • Kupon yang dicetak dengan hadiah 
  • Kupon ‘Thank You’
  2.Semua jenis kupon layak untuk menyertai peraduan cabutan bertuah.
  3.Peserta yang mendapat kupon yang dicetak dengan hadiah boleh menebus hadiah di kedai jualan.
  4.Peserta perlu menjawab satu soalan yang mudah dan mengisikan data peribadi dalam kupon berkenaan untuk penebusan hadiah.
  5.Semua kupon yang telah diisi data peribadi harus diambil gambar dan WhatsApp ke +6017 5671060.
  6.Cabutan bertuah akan dijalankan pada setiap hari terakhir dalam setiap 3 bulan dari tempoh 01 Mac 2020 sehingga 30 Jun 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  7.Peserta hendaklah mengemukakan kupon asal semasa penebusan hadiah.
  8.Segala kos penghantaraan kupon dan hadiah perlu ditanggung sepenuhnya oleh peserta.
  9.Kupon atau hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai atau dengan apa-apa bentuk cagaran yang lain.
10.Peserta boleh menghubungi kami untuk maklumat lanjut.

TERMA DAN SYARAT
1. Peraduan “BELI DAN MENANG” CABUTAN BERTUAH SUKAN OLIMPIK 2021, TOKYO dianjurkan oleh Hardex Corporation Sdn. Bhd. (Reg No: 489191-P).
2. Peraduan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dengan kad pengenalan yang sah serta berumur 18 tahun dan ke atas.
3. Peraduan bermula dari 01 March 2020 sehingga 30 Jun 2021.
 
HAK PENGANJUR
1. Pihak penganjur mempunyai hak untuk menggantikan hadiah dengan barang yang sama nilai sekiranya berlaku ketiadaan hadiah/keadaan yang tidak dapat diduga.
2. Penganjur berhak untuk mengubah dan menukar mana-mana terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis sekiranya perlu.
3. Peserta harus bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat peraduan ini, serta segala keputusan pihak penganjur adalah muktamad.
4. Pihak penganjur akan menghubungi peserta yang memenangi hadiah.
5. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan kupon atau hadiah semasa penghantaran.
6. Terma dan syarat ini sah sementara stok masih ada.

Published : 17-Jun-2020

Switch To Desktop Version